Vilniaus totorių bendruomenė 1907 m.

  • Eksponato tipas: Nuotrauka
  • Pagaminimo data: 1907
 

Iš kairės į dešinę sėdi: Vilniaus imamas Juozas Chaleckas, muftijaus asistentas dragūnų karo kapelionas (pavardė nežinoma), muftijus Adomas Korošaiskis, Raižių imamas Adomas Chaleckas ir pulkininkas Suleimanas Bazarevskis (mirė 1920 m.). Stovi: religijos mokytojas Suleimanas Chaleckas, Ibrahimas Smaikevičius (vėliau nuo 1925 m. Vilniaus imamas), štabskapitonas Sulkevičius (žuvo per I pasaulinį karą), Suleimanas Krinickis (žuvo nuo bolševikų 1919 m. Simferopolyje), sekretorius Ščensnavičius, štabskapitonas Jonas Iljaševičius (žuvo per I pasaulinį karą) ir Stepas Krinickis (tarnavo laikraščio „Vilenskij vestnik“ redakcijoje, 1919 m. bolševikai sušaudė).