Vidutiškių totorių kapinės

Vidutiškės – kaimas, nutolęs nuo Eišiškių apie 1.5 km.

Eišiškės – miestas Šalčininkų rajone, 33 km į pietvakarius nuo Šalčininkų, aukštumoje prie sienos su Baltarusija. Seniūnijos centras. 1384 m. Vytauto sutartyje su Kryžiuočių ordinu Eišiškės minimos kaip Vytauto žmonos Onos Vytautienės brolio Sudimanto tėvoninė valda. Nors 1382–1392 m., vykstant vidaus kovoms tarp Vytauto ir Jogailos, Eišiškių pilis buvo trumpam apleista, to laikotarpio Kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymuose Eišiškės vadinamos miestu. Sudimantui žuvus 1394 m., Eišiškės perėjo į Vytauto valdžią: nuo XIV a. 2-osios pusės minimas didžiojo kunigaikščio Eišiškių dvaras. XIV a. Eišiškių piliavietė yra daugiau kaip už kilometro nuo miesto bažnyčios, prie plento į Šalčininkus. Išlikę pylimai, gynybinio pilies bokšto pamatai. Tai XIV a. mūrinės pilies griuvėsiai. Žinoma, kad iš šios pilies Vytautas Didysis parašė keletą laiškų.

Valdemar Višnevski, Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojas, atsakingas už paveldo objektų išsaugojimą, nurodo: ,,totorių kapinės yra Vidutiškių kaime, Šalčininkų rajone, Eišiškių seniūnijoje”. Vidutiškis nutolęs nuo Eišiškių apie 1.5 km. Istoriniuose šaltiniuose yra nurodoma, kad Eišiškėse gyveno nemaža totorių bendruomenė. Tikėtina, kad totoriai, tarnaudami Lietuvos valdovui, saugojo Eišiškių pilį ir buvo apgyvendinti Šalčininkų apylinkėse.

Dėl šių priežaščių buvo būtinybė turėti savo kapines. Šiuo metu kapinių vieta nėra visiškai tiksliai aiški. Vietinių gyventojų liudijimais, totorių kapinių paminkliniai akmenys buvo išgrobstyti. Daugelis paminklinių akmenų buvo panaudota vietinių gyventojų vykdytų statybų metu.