Bazorų mečetė

1889 m. mečetė sudegė. Yra manoma, kad mečetė sudegė nuo deginamų žvakių, kurios buvo statomos už kiekvieną mirusį šeimos asmenį. Žvakės mečetėje tarnavo ir kaip apšvietimo šaltinis. Gaisro metu iš sudegusios mečetės buvo išgelbėtas minrabas, kuris vėliau atkeliavo į Raižių mečetę. Raižių mečetė pastatyta 1889 m. ir vienintelė Lietuvoje veikė sovietmečiu. Statybų metu į ją buvo perkeltas sudegsios Bazorų mečetės minrabas (sakykla), pagamintas 1684 m., iki šių dienų stovintis Raižių mečetėje, pakankamai geros būklės. Raižiai ir Bazorai buvo Trakų paviete. Šiuose kaimuose dauguma gyventojų buvo totoriai.