Bazorų kaimo senolio nuotrauka

Bazorų kaimo senolis Bazarauskas, XX a. 6 deš.