Bazorų kaimo gyventojai rugiapjūtės metu

Bazorų kaimo gyventojai rugiapjūtės metu, XX a. 5-6 deš.