Bazorų dvaras

Totorių Dzienajevičių giminės herbas – Topor (Kirvis). Dzienajevičiai buvo nogajų genties kilusi kilmingos Bazarų giminės šaka, kurios protėviu buvo Davlešas Kulzimanovičius Bazaras. Jo sūnus Dzianaja 1600 m. minimas kaip Bazorų dvaro Trakų paviete savininkas. Nuo Dzianajos sūnaus Romano Dzienajevičiai gavo Romanovičių-Romanovskių pavardę. 1819 m. Bazorų dvaro savininko Stepono Romanovičiaus sūnui Aleksandrui buvo patvirtinti bajorystė ir herbas.