Lietuvos Respublikos Prezidentės sveikinimas Lietuvos totorių bendruomenei paminklo Vytautui Didžiajam atidengimo proga

  • Eksponato tipas: Kalba
 

Brangūs iškilmių dalyviai,

LDK kunigaikščiui Vytautui Didžiajam ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms skirto paminklo atidengimas Raižiuose pagerbia ne tik šį iškilų karvedį bei tokio svarbaus Lietuvos istorijai mūšio atminimą, bet ir liudija Lietuvos totorių bendruomenės indėlį į Lietuvos valstybingumą, nepriklausomybės kovas bei kultūros turtinimą.

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva daugiau nei prieš 600 metų į Lietuvą buvo pakviesti ir joje įsikūrė iškilūs totorių tautos sūnūs ir dukros, kurie jau pirmaisiais savo gyvenimo ir ištikimos tarnystės Lietuvai metais tapo nepaperkamais valdovo asmens sargybiniais ir narsiai kovėsi jo kariuomenės gretose per Žalgirio mūšį. Visus šiuos šimtmečius gyvendami Lietuvoje, totoriai buvo ištikimi šalies patriotai, praturtino Lietuvos gyvenimą ir kultūrą savitais bruožais, kuriuos būtina saugoti, puoselėti, tausoti. 

Reiškiu Jums nuoširdžią padėką ir pagarbą, linkėdama ir toliau taip pat sėkmingai puoselėti savąją kultūrą ir prisidėti prie visos Lietuvos klestėjimo.


Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
2010 m. birželio 26 d