Lesiuncų totorių kapinės

Tai nedidelės totorių kapinaitės, kurios buvo tarp Raižių ir Silgionių kaimų, Alytaus r. Vykdant kaimų melioravimo projektus nukentėjo kraštovaizdis, sunaikinta didelė dalis paukščių, išardytos kitų gyvūnų buveinės. Žmonės prievarta iškelti iš savo gimtųjų vietų. Aplinka tapo nyki, atsivėrė laukų platybės. Raižių tarybiniame ūkyje melioracija vykdyta apie 1976–1982 m. Melioracijos projektų vykdymo metu buvo sunaikintos Lesiūncų kapinės.
Kapinės sulygintos ir paverstos ariamu lauku. Netoliese gyvenantys žmonės buvo iškelti į gyvenvietes. Laukai tapo neaprėpiamo dydžio. Surasti kapinių vietos nepavyko, todėl šios kapinės liko nepažymėtos ir pranyko laukų platybėse.