Gyvenvietės sodybų schema

Sena gyvenvietė prasidėjo nuo vietinio žvyruoto kelio Alytus – Butrimonys ir tęsiasi į vakarus, Gemaitiškių miško link.

Gyvenvietėje sodybos išdėstytos ant kalnelių, aplink pievą, vietinių gyventojų vadinamą „Pustevnik“ (lenkiškai – tuščia užtvanka ar nusausintas prūdas).

Tarp sodybų, palaukėmis, per pievą ir griovius išvažinėtas arklių kinkinių keliukas. Kelio grindinys pievoje buvo nusausintas iškasus griovius vandens nutekėjimui ir iškeltas paviršius žvyro sluoksniu bei akmenimis. Pagrindinės čia važinėjančios transporto priemonės – nuo pavasario arklių traukiami vežimai su mediniais metalo kaustytis ratai, o žiema – medinės rogės. Sovietmečio laikais, vietoje šio vingiuoto keliuko gretimai išvažinėtas platus lauko kelias per S.Bazaravičiaus ir S.Chalecko dirbamus laukus. Jis toks išlikęs iki šių laikų.