Adomo ir Tomo Chaleckų vaikai

Adomo ir Tomo Chaleckų vaikai su viešniomis, apie 1950-1952 m.              

 Stovi iš  dešinės: Jonas (s. Adomo) ir Aleksandras (s. Tomo) Chaleckai, Sonė Chaleckaitė (d. Ibrahimo, Raižiai), Stasė Žarkauskaitė (Butrimonys), Zofija Chaleckaitė (d. Adomo), Marija Lebedytė (Semeliškės), Marytė Chaleckaitė (d. Alekso, Raižiai).  Sėdi iš dešinės: Tamara Chaleckaitė (d.Adomo), Elena Chaleckaitė (d. Tomo), Aleksas Chaleckas (s. Adomo), Kostas Chaleckas (s. Tomo).