Minbaro nuotrauka

Emyro Krinickio padovanotas minbaras ir Marytės Krinickaitės įrengtas michrabas. E. Striogos nuotrauka