Ženkliukas, skirtas Kauno mečetės grąžinimo totorių bendruomenei proga

Ženkliukas, skirtas Kauno mečetės grąžinimo totorių bendruomenei proga. 1989 m.