Totorių rotmistras

Totorių rotmistras. XVII a. antra pusė. Pagal T. Korzono graviatūrą