Nepriklausomos Lietuvos 2 Birutės pulko ulonas

Stepas Selimavičius.