3-ojo priešakinės sargybos pulko ulonas ir eilinis

3-ojo priešakinės sargybos pulko ulonas ir eilinis. 1772 – 1792 m.