3-iojo Priešakinės sargybos pulko karininkas (raudona spalva)

3-iojo Priešakinės sargybos pulko karininkas (raudona spalva)