VILNIAUS MŪŠIS (1794 m)

  • Autentiškumas: IV priešakinės sargybos LDK ulonų pulko ulonas ir eilinis.
  • Pagaminimo data: 1777–1792 m
 

T.Kosciuškos vadovaujamą sukilimą  palaikė Priešakinės sargybos pulkai.

Pirmas įsijungė  VI –as pulkas, vadovaujamas pulkininko Jokūbo Azulevičiaus. 1974 m.  rugpjūčio mėn. gynant Vilnių žuvo pulkininkas J.Azulevičius  ir apie 50 totorių karių. Totoriai vadovaujami Elijaus Sobolevskio  kovėsi  Baltarusijoje  ties Krupčicais, Macejovicais.

Generolas Juzefas Beliakas įsijungia į sukilimą balandžio  pabaigoje. 1794 m birželio 8 d. J.Beliakas pradeda vadovauti korpusui, bet po savitės miršta. Vadovavimą perima Antanas Chlevinskis, o Priešakinės sargybos IV –AM pulkui pradeda vadovauti pulkininkas  Mustafa Achmatovičius.