VIENOS MŪŠIS (1683 m)

 

Kunigaikščio Jano Sabieskio  Abiejų Tautų Respublikos  vadovaujamoje kariuomenėje dalyvavo totoriai – lipkos.  Karalius rašė, kad „totoriai  gerai ir ištikimai pasirodė šioje kompanijoje“.

Šis mušis nėra plačiai aprašytas. Jo svarbą patvirtina Vienoje paminklas stovintis  Janui Sabieskiui  kaip išgelbėjusiam Vieną.