Vilniaus gubernijos Trakų miesto išduotas kvitas už žemės mokestį A. Krinickui 1912 m.

Vilniaus gubernijos Trakų miesto išduotas kvitas už žemės mokestį A. Krinickui 1912 m.