Paveikslas „Raižiai šventės metu“ 2010 m.

 

Paminklo, skirto Vytauto Didžiajam ir Žalgirio mūšiui atminti, atidengimo metu, dailininkas Švurmickas su kolegomis tapo paveikslą „Raižiai šventės metu“ 2010 m.